Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:30

26.11.2023

Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim