Arcybiskup JAKUB 10 maja 2015

church_reportage_may_9-10_003110 maja  w Katedralnej Parafii Prawosłwanej Św. Mikołaja w Gdańsku odbyły się uroczystości poświęcone świętu przeniesienia relikwi św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari. Całonocnemu Czuwaniu oraz Boskiej Liturgii przewodnioczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup i Gdański w asyście przybyłego duchowieństwa Dekanatu Gdańskiego. Podczas Liturgi Władyka Jakub nagrodził w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP proszcza parafii ks. prot. Dariusza Jóźwika prawem noszenia palicy. W czasie Liturgii tradycyjnie śpiewały dwa chóry, Katedralny pod dyrekcją p. Anatola Waliczenki oraz dziecięcy pod dyrekcja p. Anastazji Senkavetz. Władyka Jakub podziękował radzie parafialnej oraz wszystkim licznie zgromadzonym wiernym za trud, który wkładają w utrzymanie parafii mając na uwadze, iż jest to parafia diasporalna i wielu wiernych, aby uczestniczyć w nabożeństwach  ma do pokonania duże odległości. Wszystkim parafianom za wspólne modlitwy Spasi Hospodi.