slideshow

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Gdańsku ks. prot. Dariusz

Z miłością w Chrystusie miło mi przywitać wszystkich odwiedzających stronę parafii Św. Mikołaja w Gdańsku!.


Nasza Parafia wchodzi w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obejmuje swoją opieką duchową prawosławnych chrześcijan zamieszkujących Trójmiasto oraz miejscowości przyległe. Jednoczy prawosławnych mieszkających od pokoleń na wybrzeżu oraz przybyłych z różnych stron Polski i spoza granic. Jest centrum życia liturgicznego i sakramentalnego. Jako proboszcz raduję się, gdy mogę wraz z wiernymi przeżywać wspólną modlitwę w jednoczącym nas Panu Naszym Jezusie Chrystusie. Poprzez modlitwę do Boga w Trójcy Jedynego uczymy się prawdziwej pokornej miłości, o której Święty Apostoł Paweł naucza:  „…Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie…” (1 Kor. 13, 4-8). Z całego serca zapraszam wszystkich do modlitewnego udziału w  życiu duchowym naszej Parafii. Błogosławieństwo Pańskie na was!

Akafist ku czci św. Mikołaja

18.07.2024 17:00

Akafist ku czci św. Mikołaja

  • Dni
  • Godziny
  • Minuty
  • Sekundy

Informacje i multimedia

Poniżej możemy znaleźć harmonogram nabożeństw i innych wydarzeń, które odbywają się w naszej parafii. Jest również możliwość wysłuchania utworów muzyki cerkiewnej, homilii i innych multimediów związanych z prawosławiem.

Wydarzenia Zobacz kalendarz

Wiadomości

Wokół Jerzego Nowosielskiego. Debata

Muzeum Narodowe w Gdańsku we współpracy z prawosławną parafią pw. św. Mikołaja w Gdańsku zaprasza […]

17.01.2024

Darowizna od Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego

W dniu 29.09.2022 r. Gdańska Fundacją Rozwoju Gospodarczego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej […]

13.12.2022

Gdańskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Koncert chórów cerkiewnych w ramach Gdańskich Dni Muzyki Cerkiewnej, 12 listopada 2020 roku o godzinie 17:30

02.11.2022

O służbach i śpiewie

Rozdział o Cerkiewnych nabożeństwach

Galeria