Darowizna od Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego

W dniu 29.09.2022 r. Gdańska Fundacją Rozwoju Gospodarczego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 przekazała na rzecz Parafii Prawosławną p.w. Św. Mikołaja darowiznę w postaci środków pieniężnych w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na termomodernizację zabytkowego obiektu prawosławnej cerkwi konkatedralnej i parafialnej w Gdańsku – Cerkwi p.w. św. Mikołaja.


Środki zostaną przeznaczone na wkład własny w projekcie pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.