Chór Centrum Kultury Prawosławnej

Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku „Fíloi: (grec: φίλοι, czyt. fili) z gr Przyjaciele. Chór powstał z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.
Nazwa chóru doskonale opisuje relacje ludzi, którzy go tworzą. Są to młodzi ludzie pochodzący z Białegostoku i okolic. Pielęgnują swoją przyjaźń poprzez wspólne spotkania, wyjazdy, zarażają uśmiechem i optymizmem wszędzie tam gdzie się pojawiają. Poprzez śpiew pragną świadczyć o swojej wierze, ukazać piękno muzyki jako jedną z form modlitwy i żywej więzi z Bogiem.
Inauguracyjne wydarzenie w dziejach chóru miało miejsce w 2012. Była to święta Liturgia we wsi Topilec z okazji dożynek wojewódzkich. Od tamtej pory chór uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach cerkiewnych takich jak: obchody święta Przemieniania Pańskiego na św. Górze Grabarce, św. Męcz. Mł. Gabriela w Zwierkach, św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Grupa współpracuje z Bractwem Młodzieży Prawosławnej oraz portalem
cerkiew.pl, biorąc udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach.