Podsumowanie Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku 28 IX – 19 X 2014

phoca_thumb_l_img_4038 (1)Tradycyjnie w Gdańsku odbyły się już po raz drugi Dni Kultury Prawosławnej. Tym razem przedsięwzięcie rozłożone było w czasie i trwało od 28 września do 19 października 2014 r.

Na program złożyło się kilka elementów: warsztaty ikonograficzne, wystawy, wernisaże, koncerty muzyki cerkiewnej oraz wykłady poświęcone kulturze prawosławnej.

Szczególnymi patronami wydarzenia byli pan Paweł Adamowiczprezydent Gdańska oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszy Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański. Mecenat na wydarzeniem objęło Miasto Gdańsk.

Uroczysta inauguracja odbyła się w niedzielę 28 września 2014 r. o godz. 10.00 w cerkwi katedralnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta 45. Po Liturgii „Słowo o prawosławiu” wygłosił ks. prot. Dariusz Jóźwik, proboszcz prawosławnej parafii katedralnej w Gdańsku. Bezpośrednio po wykładzie nastąpiło otwarcie warsztatów ikonograficznych (28.09.-05.10.2014), które poprowadziła ikonograf i historyk sztuki, bizatynistamgr Anna Gełdon, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i jedynej w Polsce szkoły pisania ikon w Bielsku-Podlaskim.

Partnerem przedsięwzięcia było kilka gdańskich instytucji, tj.: Gdański Archipelag Kultury, Klub Gama, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. W trakcie warsztatów wykład nt „Najcenniejszych ikon w zbiorach polskich” wygłosił dr hab. Mirosław Piotr Kruk, prof. UG, historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Komisji Bizantyistycznej PAN.

Kolejnym ważnym punktem programu był koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru OKTOICH z Wrocławia pod dyr. ks. Grzegorza Cebulskiego. Na zaprezentowany repertuar chóru złożyły się hymny oraz teksty liturgiczne i przede wszystkim muzyka w tradycji słowiańskiej: Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także w jęz. greckim – z kręgu tradycji bizantyjskiej ze Świętej Góry Atos i muzyka Cerkwi Gruzińskiej.

Koncert przyciągnął rzesze słuchaczy do gdańskiej katedry rawosławnej. Szacuje się, że wysłuchało go ok. 500 osób. Na koncert przyszły całe rodziny gdańszczan oraz osób spoza trójmiasta. Były dzieci z rodzicami, młodzież oraz osoby starsze.

Kolejnym elementem tegorocznych Dni Kultury Prawosławnej były wykłady. Pierwszy z nich odbył się w dniu 12 października i poświęcony został„Architekturze cerkiewnej”. Wygłosiła go prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska, kierownik katedry projektowania środowiskowego Politechniki Gdańskiej. Tego dnia dodatkowo organizatorzy zaprezentowali także wystawę zatytułowaną „Drewniana architektura cerkiewna rosyjska z XIX w.”  a przygotowaną przez Akademię Supraską, która w tym roku również była jednym z partnerów DKP.

Kolejny z cyklu wykładów odbył się w dniu 19 października br. Wykład zatytułowany „Nasi protoplaści” wygłosił ks. prot. dr Andrzej Kuźma, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, członek Komitetu Centralnego Konferencji Europejskich Kościołów (KEK) z siedzibą w Genewie oraz Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu Prawosławno-Rzymskokatolickiego. Tym razem wykład poprzedzony został koncertem śpiewu cerkiewnego w wykonaniu chórzystów gdańskich w kameralnym składzie pod dyrekcją Julity Bobrzeckiej. Szacuje się, że ogółem w tych wydarzeniach wzięło udział ponad 200-300 osób.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz zapraszamy na kolejną edycję Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku.