TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

image


Tydzień przed Wielkanocą poświęcony jest pamięci ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Po niedzieli Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy nastaje noc, to straszne „królestwo ciemności”. Oto opętany przez szatana Judasz idzie sprzedać Chrystusa. Moment gdy „książe tego świata” będzie triumfować, a wierzącym nastapi czas doświadczenia. Ciemność trwać będzie, aż do tej doniosłej chwili, gdy o północy rozlegnie się głos” Oto Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie”. Lecz zanim to nastąpi przeżyjmy w modlitwnym skupieniu Tydzień Męki Pańskiej.

WIELKI PONIEDZIAŁEK
WSPOMNIENIE SPRAWIEDLIWEGO JÓZEFA SPRZEDANEGO PRZEZ BRACI DO EGIPTU

WIELKI WTOREK
WSPOMNIENIE „PANIEN MĄDRYCH” DUSZ WIERNYCH W SERCACH KTÓRYCH PŁONIE OGIEŃ WIARY

WIELKA ŚRODA
WSPOMNIENIE SPRZEDANIA CHRYSTUSA PRZEZ JUDASZA

WIELKI CZWARTEK
WSPOMNIENIE USTANOWIENIA SAKRAMENTU ŚWIĘTEJ EUCHARYSTI, CZYTANIE 12 EWANGELI MÓWIĄCYCH O MĘCE I ŚMIERCI CHRYSTUSA

WIELKI PIĄTEK
WSPOMNIENIE UKRZYŻOWANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, ORAZ ZŁOŻENIA DO GROBU JEGO CIAŁA

WIELKA SOBOTA
WSPOMNIENIE PRZEBYWANIA CIAŁA CHRYSTUSA W GROBIE, JEGO ZSTĄPIENIE DO PIEKIEŁ I WYPROWADZENIE WSZYSTKICH SPRAWIEDLIWYCH DO RAJU