IV Niedziela Wielkiego Postu

susW czwartą niedzielę Wielkiego Postu czcimy pamięć Świętego Jana Klimaka (Joana Lestwicznika), mnicha żyjącego na przełomie Vi VI wieku, przełożonego klasztoru na Synaju. Jest on autorem dzieła zwanego” Drabina do Raju”(„Lestwica”). W którym na podstawie doświadczeń świetobliwych mnichów oraz własnym  zostały przedstawine 33 stopnie duchowej pracy nad sobą. Ma ona na celu osiągnięcie duchowej doskonałości prowadzącej ku pojednaniu się z Bogiem. Za przykładem Świętego Jana Cerkiew ukazuje nam, że wytrwała modlitwa i post zdolne są podźwignąć człowieka z upadku.