Przygotowania do przyjazdu relikwii św. Spirydiona

f85c89b77dPodczas ubiegłorocznej pielgrzymki do Polski cząstki Czcigodnego Krzyża i relikwii św. Marii Magdaleny zrodziła się myśl sprowadzenia w bieżącym roku relikwii św. Spirydiona Biskupa Trimifuntu. W związku z tym w dniach 18-20 lutego na wyspie Korfu w Grecji przebywała delegacja naszej Cerkwi z przewodniczącym Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Bazylim Piwnikiem na czele.

Obok modlitwy przed świętymi relikwiami, które nie tylko zachowały się od 1700 lat w nienaruszonym stanie ale i utrzymują temperaturę zbliżoną do temperatury ludzkiego ciała, rozmawiano na temat terminów i trasy pielgrzymki relikwii św. Spirydiona po Polsce. Do tej pory udało się uzyskać wstępną zgodę miejscowego metropolity Nektariusza na pielgrzymkę części relikwii – dokładnie części prawej ręki.

Część prawej ręki św. Spirydiona została oddzielona od całości relikwii ok. XVI w. Przez długi czas przebywała w Wenecji i w Rzymie. W 1984 r. powróciła na Korfu. Od tego czasu zmienia kolor – upodabnia się barwą do pozostałych relikwii i bardzo wolno „pokrywa” się ciałem. Zgodnie z tradycją to tą ręką święty na I soborze powszechnym – broniąc przed heretykiem Ariuszem nauki o jedności trzech Boskich Osób w Św. Trójcy – trzymał cegłę. Następnie ścisnął ją i w górę wzleciał ogień, w dół popłynęła woda, a w ręce została mu ziemia. „Trzy różne substancje a cegła jedna” – powiedział Święty – „Podobnie w Św. Trójcy Osoby Trzy a Bóg Jeden”.

Relikwie będą przebywały w Polsce od 15 do 22 sierpnia. Odwiedzą głównie monastery wschodniej Polski (Grabarkę, Jabłeczną, Saki, Zwierki, Supraśl) oraz kilka okolicznych parafii. Nie zabraknie ich także na święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce.

Módlmy się by powyższe plany udało się zrealizować i by Bóg błogosławił nam w sierpniu oddać cześć św. Spirydionowi poprzez modlitwę przed jego relikwiami.

Autor: ks. Doroteusz Sawicki