Liturgia język polski

church_reportage_may_9-10_0041
Za zgodą Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszy Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w naszej parafii poczynając od miesiąca września br. odprawiana będzie raz w miesiącu Boska Liturgia w językun polskim. Liturgia sprawowana będzie o godzinie 07.45.
Wtym dniu Liturgia w języku cerkiewnosłowiańskim sprawowana będzie o godzinie 10.00.