OGŁOSZENIE 13 MAJA 2017

OGŁOSZENIE

ŚWIĘTO PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. MIKOŁAJA Z MIRY LICYJSKIEJ

DO BARI- ŚWIĘTO PARAFII

SOBOTA 13 MAJA WSIENOSZCZNOJE BDIENIJE

GODZ. 17.00.

NIEDZIELA 14 MAJA

PRZYWITANIE JEGO EKSCELENCJI

NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO JAKUBA ARCYBISKUPA BIAŁOSTOCKIEGO I GDAŃSKIEGO GODZ. 09.45.

BOSKA LITURGIA GODZ. 10.00.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA

W NABOŻEŃSTWACH