Święto Prawosławnej Katedry w Gdańsku

W dniu 14 maja Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Gdańsku obchodziła uroczyście pamięć Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Arcybiskupa Miry Licyjskiej do Bari. W przededniu święta uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Całonocnego Czuwania któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście duchowieństwa parafii. W dniu święta Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba w świątyni przywitali członkowie rady parafialnej oraz proboszcz parafii ks. Dariusz Jóźwik wraz z przybyłym duchowieństwem Dekanatu Gdańskiego. Podczas małego wejścia Ekscelencja podniósł do godności protojereja ks. Marka Antonowicza proboszcza parafii w Elblągu i Pasłęku. Po Ewangelii homilię wygłosił abp. Jakub. W ojcowskich słowach ukazał drogę, która otwiera się przed każdym z chrześcijan podążającym za słowami Chrystusa skierowanymi do kobiety Samarytanki o życiu w duchu i prawdzie. Podczas Liturgii śpiewał chór katedry pod dyrekcją p. Anastasiy Senkavets oraz chór dziecięcy i chór śpiewający podczas Liturgii w języku polskim. Po nabożeństwie Ekscelencja nagrodził Orderami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia matuszkę Łarysę Tomkowid oraz p. Nadzieję Żyźniewską, oraz listami pochwalnymi p. Andrzeja Krzemińskiego i p. Jana Siedlika. W szczególnych słowach zwrócił się do długoletniego dyrygenta parafii p. Anatola Waliczenka dziękując za ofiarną służbę cerkwi i przygotowanie godnej następczyni na stanowisku dyrygenta chóru parafii. Podziękował również duchowieństwu dekanatu, radzie parafialnej oraz wszystkim wiernym zebranym w Gdańskiej Katedrze podkreślając, iż zauważa wielu nowych parafian przybyłych ze wschodu Europy. Na zakończenie ks. Dariusz Jóźwik podziękował Jego Ekscelencji za przewodnictwo nabożeństwom oraz zwrócił się z prośbą o arcypasterskie modlitwy za całą prawosławna wspólnotę zjednoczoną w Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku.