REKOLEKCJE PARAFIALNE

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w Parafii Katedralnej P.W. Św. Mikołaja w Gdańsku w dniu 21 marca br. odbyły się rekolekcje parafialne. Liturgię Uprzednio Uświęconych Darów Sprawował ks. prot. Marek Antonowicz proboszcz parafii Św. Rów. Ap. Mari Magdaleny w Elblągu. Spowiednikiem był ks. prot. Witali Leonczuk proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Braniewie. Podczas homilii ks. Antonowicz zwrócił szczególną uwagę na okres Wielkiego Postu w, którym się obecnie znajdujemy, a z co za tym idzie przemianę swojego życia, odpowiednie przygotowanie się do Sakramentów oraz na jak najczęstsze przystępowanie do nich. Co stanowi wyraz życia w łączności z Cerkwią. Na koniec rekolekcji proboszcz parafii ks. prot. Dariusz Jóźwik podziękował kapłanom oraz wiernym za wspólną modlitwę i uczestnictwo w Sakramentach.

20180321_111247