Święto parafialne 12 maja 2019

W dniu 12 maja Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Gdańsku obchodziła uroczyście pamięć Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Arcybiskupa Miry Licyjskiej do Bari. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Całonocnego Czuwania któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście duchowieństwa dekanatu gdańskiego. W dniu święta Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba w świątyni przywitały dzieci i młodzież, członkowie rady parafialnej oraz proboszcz parafii ks. Dariusz Jóźwik wraz z duchowieństwa dekanatu gdańskiego. Na zaproszenie Parafii w uroczystościach uczestniczył p. Piotr  Grzelak Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. Podczas małego wejścia Ekscelencja nagrodził prawem noszenia krzyża z ozdobami proboszcza parafii św. Mikołaja w Topilcu ks. prot. Jarosława Jóźwika oraz podniósł do godności protojereja ks. Radiona Kondraciuka proboszcza parafii w Ornecie i Morągu. Po Ewangelii homilię wygłosił abp. Jakub. Władyka w ojcowskich słowach ukazał wierną służbę Chrystusowi i jego nauczaniu Kobiet Niosących Wonności. Podczas Liturgii śpiewały trzy chóry katedry gdańskiej. Władyka podziękował duchowieństwu dekanatu, radzie parafialnej oraz wszystkim wiernym zebranym w Gdańskiej Katedrze podkreślając, iż zauważa wielu nowych parafian przybyłych ze wschodu Europy. Na zakończenie ks.  Dariusz Jóźwik podziękował Jego Ekscelencji za przewodnictwo nabożeństwom oraz zwrócił się z prośbą o arcypasterskie modlitwy za całą prawosławna wspólnotę zjednoczoną w Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku.