OGŁOSZENIE KOLĘDA 2022

ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE OBOSTRZENIA SANITARNE ZWIAZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 WIZYTY DUSZPASTERSKI ODBYĆ SIĘ BĘDĄ TYLKO NA OSOBISTĄ PROŚBĘ PARAFIAN.

ZAPISY W „SWIECZNOM JASZCZYKIE” W CERKWI I BEZPOŚREDNIO U KAPŁANÓW.ZOSTANĄ TEŻ SPRAWOWANE MOLEBNY W POSZCZEGÓLNE DNI W PODZIALE NA REJONY W KTÓRYCH MIAŁA SIĘ ODBYĆ KOLĘDA.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I PRZYPOMINAMY O PRZYGOTOWANIU KATRECZEK Z IMIONAMI ZA ŻYJĄCYCH. I TEGOROCZNEJ WODY ŚWIĘCONEJ ZE ŚWIĘTA CHRZTU PAŃSKIEGO.

Ks. Dariusz tel. 583419530, 509822576.
Ks. Dawid tel. 583410728, 796867600.