XXIII rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

xxiii22 września w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja odbyły się uroczystości XXIII rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męcz. Gabriela.  Nabożeństwu Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W uroczystościach uczestestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Grodzieński i Wołkowyski Artemiusz, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Supraski Grzegorz oraz Biskup Gorlicki Paisjusz.

Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowanej przez hierarchów Cerkwi sprawowany był uroczysty molebien przed relikwiarzem z ciałem Świętego Męczennika, podczas którego wznoszone były modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.

Podczas świątecznych nabożeństw śpiewały trzy chóry: katedralny „Aksion” pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, grodzieński chór pod kierownictwem Tatiany Kuzniecowej oraz katedralny chór dzięcięcy Anny Musiuk.

Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku możliwe było dzięki staraniom ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 22 września 1992 r. Od dwudziestu trzech co wtorek w Katedrze odprawiane jest specjalne nabożeństwo – akatyst ku czci Świętego.

diakon Wiaczesław Perek

orthodox.bialystok.pl