SPEKTAKL

plakat chor-2„Zatopieni w historii” to projekt artystyczno-edukacyjny, którego celem było zintegrowanie lokalnej społeczności z Parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu i utrwalenie wspomnień najstarszych mieszkańców tej okolicy. Autorką projektu i koordynatorem była Anna Kołosow-Ostapczuk, a pomysłodawcą  Ojciec Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia serii wywiadów z najstarszymi mieszkańcami parafii, którzy opowiadali o swoje wspomnienia dotyczące życia w parafii, relacjonowali wydarzenia z życia własnego oraz z życia sąsiadów. Nie raz sięgali również do przekazów dotyczących czasów wcześniejszych, które znali tylko z opowieści własnych rodziców, a byli to Mikołaj Bakun, Nina Jaroszuk, Leonid i Walentyna Leszczuk, Mikołaj i Irena Siergiejew, Eugenia i Iraida Wilczewskie. Wszystkim rozmówcom dziękujemy za zaufanie i inspirację. Anna Kołosow-Ostapczuk, która przeprowadziła wszystkie te rozmowy, wykorzystała zebrane informację do napisania scenariusza sztuki teatralnej. Wydarzenia w przedstawieniu są więc inspirowane autentycznymi opowieściami, nie stanowią jednak ich dokładnego odwzorowania. W efekcie powstał portret społeczności na tle trudnej historii: poczynając od czasów bieżeństwa 1915 roku, okres dwudziestolecia miedzywojennego przez zamęt II Wojny Światowej, kończąc na niespokojnych latach powojennych, pełnych napięć etnicznych i dramatycznych wydarzeń. W kolejnym etapie realizacji projektu scenariusz posłużył jako podstawa do pracy warsztatowej z młodzieżą w wieku gimnazjalno-licealnym pochodzącej z parafii. Za zaproszenia do wzięcia udziału w projekcie skorzystało 5 osób: Dominika Błahuszewska, Ela Czech, Grzegorz Siergiejew, Szymon Szatyłowicz i Weronika Szatyłowicz. Warsztaty teatralne przeprowadziły Katarzyna Siergiej i Anna Kołosow-Ostapczuk. Za przygotowanie wokalne odpowiedzialna była Julita Charytoniuk. Aleksandra Czerniawska wzbogaciła program o aktywności plastyczne. W czasie trwania warsztatów uczestnicy i instruktorzy korzystali z gościnności Akademii Supraskiej. Premiera spektaklu miała miejsce 30 sierpnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Topilcu. Przedstawienie prezentowane było również dwukrotnie w Auli Akademii Supraskiej min. na międzynarodowej konferencji „Cerkiew w drodze”, oraz w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.