Gowienia

ROD_4156W środę, 13 kwietnia w Gdańskiej cerkwi odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego. Jest to najmniejszy dekanat diecezji białostocko-gdańskiej, który skupia pięciu kapłanów i sześć świątyń. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył ks. mitrat Jerzy Senejko, spowiednik kapłanów dekanatu gdańskiego oraz najdłużej służący kapłan na Mazurach.

Tradycją już się stało, że w czasie rekolekcji duchowieństwa dekanatu, do sakramentu spowiedzi i eucharystii przystępują liczni wierni. Tak też była tego dnia, mimo iż Liturgia była sprawowana w środku tygodnia.

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. Jerzy zwrócił się do wiernych przypominając, że znajdujemy się w okresie Wielkiego Postu i nasze życie powinno być skupione wokół cerkwi, szczególnie na terenach parafii diasporalnych. Wszyscy kapłani udali się na posiłek, przy którym mogli porozmawiać o problemach i radościach, które są w ich parafiach. Było to jedna z nielicznych takich okazji, gdyż najbliższe sąsiednie parafie są oddalone od siebie o ok. 40 km.