Święto Gdańskiej Katedry

IMG_286609 maja gdańska cerkiew świętuje pamięć przeniesienia relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Myr Licyjskich do Bari (w gdańskiej parafii funkcjonuje tzw. Nowy Styl). Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz, biskup Supraski w asyście duchownych dekanatu gdańskiego. Podczas Liturgii proboszcz parafii w Ornecie ks. Radosław Kondraciuk, został nagrodzony prawem noszenia złotego krzyża.

Jego Ekscelencja Grzegorz w słowach skierowanych do duchowieństwa i wiernych zebranych w gdańskiej cerkwi przypomniał, że powinniśmy naśladować patrona gdańskiej świątyni, a to powinno przejawiać się w naszej miłości do wszelkiego stworzenia. Zaś kapłanom zwrócił szczególną uwagę, by tak jak św. Mikołaj być „dobrym pasterzem”, który szuka każdej zagubionej owieczki.

Ks. Dariusz Jóźwik, dziekan gdański podziękował władyce i kapłanom za przybycie do cerkwi i współdzielenie radości z gdańską parafią. Podkreślił też specyfikę posługi kapłańskiej w dekanacie gdańskim i podkreślił, iż kapłani w tych małych diasporalnych parafiach muszą pamiętać i pamiętają o każdej osobie z powierzonych ich posłudze parafii.