Zalecenia w okresie pandemi

Nabożeństwa i posługi w Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Gdańsku.

 1. Nabożeństwa są sprawowane zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej i gablotkach informacyjnych parafii.

  Zgodnie z praktyką liturgiczną podczas każdej Liturgii oraz na panichidach będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach, które zostały pozostawione w cerkwi przez wiernych. Jednocześnie informujemy o możliwości pozostawienia zapisek z imionami przed każdym nabożeństwem, w kancelarii parafialnej, telefonicznie (SMS):
  – ks. Dariusz Jóźwik 509 822 576,
  – ks. Dawid Sulima 796 867 600,
  – elektronicznie e-mail: dorofiejj@op.pl
   
 2. Dobrowolne ofiary za zapiski można przesłać na konto:
  Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku
  ul. Traugutta 45 80-221 Gdańsk,
  PKO BANK POLSKI S.A.
  94 1020 1811 0000 0102 0072 5846
  (Tytułem zapiska).
   
 3. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, w którym na 10 m2 może przebywać 1 osoba w Świątyni. Rozporządzenie premiera obowiązuje od 20 kwietnia 2020 roku.
   
 4. W trosce o łączność modlitewną z parafianami w okresie pandemii transmitujemy nabożeństwa z parafii on – line.