Gowienia Dekanatu Gdańskiego

rod_4678Z błogosławieństwa J.E. Arcybiskupa Jakuba, 6 grudnia w Gdańsku odbyły się gowienia duchowieństwa z dekanatu gdańskiego. Jak co roku są one organizowane w dniu patrona gdańskiej cerkwi (w nowym stylu), św. Mikołaja Cudotwórcy. Jest to największy obszarowo dekanat w diecezji białostocko-gdańskiej i najmniejszy pod względem ilości kapłanów. Każde wspólne spotkanie duchownych dekanatu pozwala na wspólne dzielenie się radością i wsparciem w trudnych chwilach posługi pasterskiej na tak rozległych terenach.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii wszyscy kapłani wyspowiadali się, by z prawdziwą radością i pokrzepieniem serc móc przystąpić do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Liturgia rozpoczęła się pod przewodnictwem najstarszego kapłana dekanatu – ks. prot. Witalia Leończuka, proboszcza parafii w Braniewie, który również wygłosił kazanie. Przypomniał on w nim o początkach życia św. Mikołaja Cudotwórcy, który już od najmłodszych lat zwracał szczególną uwagę na rozwój duchowy, przestrzeganie postów i umiłowanie do modlitwy. W czasie Boskiej Liturgii prawie wszyscy przystąpili do Eucharystii, stając się tym samym jednym Ciałem Chrystusowym.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, po czym odbyła się konferencja dekanalna. Rozpoczęła się referatem na temat „Przyjmowanie do prawosławia, rys historyczny i teraźniejszość” wygłoszonym przez ks. Rodiona Kondraciuka proboszcza parafi w Ornecie. Po wygłoszonym referacie rozpoczęła ożywiona się dyskusja, w której każdy z kapłanów opowiedział o praktyce stosowanej w jego parafii.

Konferencja zakończyła się dyskusją nad problemami dekanatu oraz ustaleniami dotyczącymi organizacji życia duchowego i kulturalnego na przyszły rok.