Ot junosti mojeja śpiew Supraskiej Ławry XVI wieku