Wzbrannoj Wojewodie. Chór kapłanów Sofia, Bułgaria